FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Magdala ng orihinal na birth certificate at xerox.                                                                

2. Sa mga transferee magdala din ng orihinal na birth certificate at xerox, SF9 at good moral.

  1. Computer Class
  2. ASAP
  3.  Gulayan sa Paaralan
  4. Read to Succeed
  5. Boy and Girl Scouts
  6.  WINS
  7. BERT